ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2023 3:04 PM
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)

Tags : สาระน่ารู้ ความรู้ทั่วไป นานาสาระ

หู ลักษณะที่ตั้งและกายวิภาคของไซนัสซิกมอยด์

หู ลักษณะที่ตั้งและกายวิภาคของไซนัสซิกมอยด์นั้น สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการพัฒนากระบวนการกกหู โพรงตั้งอยู่ห่างจากไซนัสค่อนข้างสำคัญในทารก 5.9 มิลลิเมตร ในอนาคตระยะทางนี้จะลดลงเหลือ 5 มิลลิเมตร ในเด็กอายุ 1 ถึง 3 ปีและ 4.2 มิลลิเมตรใน 4 ถึง 7 ปี เนื่องจากความห่างไกลจากโพรงดังกล่าว การเกิดลิ่มเลือดของไซนัสซิกมอยด์ในเด็กเล็ก จึงพบได้น้อยกว่าในผู้ใหญ่และอาการแทรกซ้อน อยู่ในธรรมชาติของภาวะโลหิตเป็นพิษ ความสำคัญในทางปฏิบัติคือความลึกของไซนัสนานถึง 1 ปีคือ 2.4 มิลลิเมตรจาก 1

หู ลักษณะที่ตั้งและกายวิภาคของไซนัสซิกมอยด์