ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2023 6:16 PM
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)

Tags : พลังงาน

พลังงาน คุณควรกินกี่แคลอรี่ต่อวันและวิธีการคำนวณความต้องการแคลอรี่

พลังงาน ความต้องการแคลอรี่รายวันกำหนดปริมาณ พลังงาน ที่ควรได้รับพร้อมกับอาหาร จำนวนแคลอรีที่เราได้รับในระหว่างวัน จะส่งผลต่อกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย และรักษาสุขภาพให้ดี จะคำนวณความต้องการแคลอรี่ได้อย่างไร เนื่องจากความต้องการพลังงานรวมถึงปริมาณ แคลอรี ที่มาพร้อมกับอาหารในระหว่างวัน ซึ่งจำเป็นต่อความสมดุลของพลังงานที่ใช้ในกระบวนการชีวิต และการออกกำลังกายทั้งหมด ในการคำนวณว่า ควรบริโภคแคลอรีกี่แคลอรีต่อวัน จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความต้องการ เช่น เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง สภาพทางสรีรวิทยาและการออกกำลังกาย ความต้องการแคลอรี่ควรครอบคลุมการใช้พลังงานทั้งหมดของคุณอย่างเต็มที่ Total Energy Expenditure TEE คือปริมาณแคลอรี่ที่ต้องสมดุลกับพลังงานที่มาจากอาหาร ใช้พลังงานทั้งหมดเท่าไร ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานพื้นฐาน

พลังงาน คุณควรกินกี่แคลอรี่ต่อวันและวิธีการคำนวณความต้องการแคลอรี่