ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2023 2:55 PM
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)

Tags : ผู้จัดการ

ผู้จัดการ ขั้นตอนการฝึกอบรมผู้จัดการและการพัฒนาองค์กร

ผู้จัดการ เนื่องจากการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เป็นกระบวนการที่สำคัญ เนื่องจากการยกระดับวัฒนธรรมทั่วไป และวิชาชีพของบุคลากร ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้เปิดกิจกรรมใหม่ๆสำหรับองค์กร แต่ยังส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขัน ผู้นำคือหน่วยที่มีค่าที่สุด ซึ่งเป็นทรัพยากรขององค์กรที่ออกแบบมาเพื่อให้การดำเนินงาน และการพัฒนาองค์กรมีประสิทธิภาพผ่านการมีทักษะการจัดการขั้นสูง อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่า ในขั้นตอนปัจจุบันของการพัฒนาธุรกิจในประเทศ ปัญหาการศึกษาด้านการจัดการของฝ่ายบริหารของบริษัทนั้นค่อนข้างรุนแรง นี่เป็นเพราะว่าจนถึงเมื่อเร็วๆนี้ มีการให้ความสนใจน้อยเกินไปในการฝึกอบรมทักษะการจัดการโดยเฉพาะสำหรับพนักงานระดับผู้บริหาร ตามกฎแล้วในกิจกรรมของพวกเขาพวกเขาใช้คลังความรู้ประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนสามัญสำนึก และการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้จากความเหมือนและจากความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น แต่ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสมัยใหม่ ความผิดพลาดในการจัดการองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายสูง และหากข้อบกพร่องของพนักงานธรรมดาสามารถแก้ไขได้ การตัดสินใจด้านการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ก็เสี่ยงต่อบริษัทถึงขั้นเสียชีวิต การสนทนาครั้งหนึ่งในการสนทนากับหัวหน้าบริษัทยารายใหญ่ เขาบอกว่าเขากลายเป็นผู้อำนวยการเมื่อเขาไม่มีเวลาทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ถ้าอย่างนั้นผู้ช่วยก็ต้องการผู้ช่วยด้วย ดังนั้น เขาเองก็ไม่ได้สังเกตว่าองค์กรเติบโตขึ้นมาอย่างไร

ผู้จัดการ ขั้นตอนการฝึกอบรมผู้จัดการและการพัฒนาองค์กร