ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2023 4:41 PM
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
หน้าหลัก » นานาสาระ » แนวคิด การกระตุ้นให้ผู้คนเคลื่อนไปตามเส้นทางแห่งชีวิต

แนวคิด การกระตุ้นให้ผู้คนเคลื่อนไปตามเส้นทางแห่งชีวิต

อัพเดทวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เข้าดู ครั้ง

แนวคิด บทบาทของปรัชญาคือ การสร้างมายาคติที่กระตุ้นให้ผู้คนเคลื่อนไปตามเส้นทางแห่งชีวิต ความผิดหวังในตำนาน การเหยียดหยามเยาะเย้ยของพวกเขาทำให้การเคลื่อนไหวช้าลง แต่ในเวลานี้เองที่นักปรัชญาปรากฏตัวที่ข้างถนน พร้อมประกาศคำขวัญและแนวคิดใหม่ๆ ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกครั้ง ปรัชญาเป็นธงของผู้คน ดังนั้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เชื่อว่าตำนานของคริสเตียนพังทลายลง การเทศนาไม่ใช่ชัยชนะของผู้แข็งแกร่ง แต่เป็นการสงสารผู้อ่อนแอ ทัศนคตินี้กีดกันการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของพลังงานภายใน

ทำลายเจตจำนงของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงหมดความเป็นไปได้ พระเจ้าตายแล้ว นิตเช่ประกาศว่า นิทเช่ พยายามที่จะเอาชนะความมีเหตุผลของวิธีการทางปรัชญาด้วยความช่วยเหลือของการนำเสนอทฤษฎีที่แปลกประหลาด บทบาทของแนวคิดแสดงโดยสัญลักษณ์ ชาดก ตัวละครในตำนานซึ่งมีเนื้อหาต่างๆ ตัวอย่างเช่น เจตจำนงสู่อำนาจ เป็นทั้งสิ่งที่เป็นอยู่ กิเลส สัญชาตญาณ และแรงผลักดันของสังคม เป็นต้น คำถามเกี่ยวกับญาณวิทยา การโต้เถียงกับความรู้เชิงเหตุผลได้รับการพิจารณาผ่านภาพในตำนานโบราณว่าเป็นความขัดแย้งร้ายแรงระหว่าง

แนวคิด

ชีวิตและจิตใจผลปรัชญาแห่งชีวิต เป็นนักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมัน ในหนังสือ ความเสื่อมของยุโรป เขาวาดภาพการสิ้นพระชนม์ของอารยธรรมตะวันตกที่ใกล้เข้ามา พื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่คือชีวิต ซึ่งปรากฏเป็นโลกและเป็นวิญญาณ โลกประกอบขึ้นด้วยธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลและแบบแผน วิญญาณถูกรวบรวมไว้ในประวัติศาสตร์ ที่ซึ่งไม่มีที่สำหรับกฎหมาย ตามประวัติศาสตร์คือชุดของ สิ่งมีชีวิตแบบปิด วัฒนธรรม ที่แสดงจิตวิญญาณโดยรวมของผู้คน แต่ละคนพัฒนาไปตามวัฏจักร สภาพก่อนวัฒนธรรม ยุควัฒนธรรม อารยธรรม

วัฒนธรรมยุโรปอยู่ในขั้นของอารยธรรม กล่าวคือพระอาทิตย์ตก นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ตัวแทนที่โดดเด่นของสัญชาตญาณและปรัชญาแห่งชีวิต ตามความเป็นจริง เขาพิจารณาชีวิตซึ่งเข้าใจว่าเป็นความซื่อสัตย์ ซึ่งแตกต่างโดยพื้นฐานจากทั้งสสารและจิตสำนึก หลังเป็นผลจากการสลายตัวของกระบวนการชีวิต ชีวิตไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยสติและเหตุผล นี่คือสัญชาตญาณจำนวนมากซึ่งแทรกซึมเข้าไปในตัวแบบและผสานเข้ากับมัน สัญชาตญาณช่วยให้คุณรู้จักชีวิตในขณะที่สติปัญญาทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่เน่าเปื่อย ชีวิตประกอบด้วยจิตสำนึกและวิวัฒนาการของโลก

อินทรีย์ แหล่งที่มาของการพัฒนาชีวิตคือ แรงกระตุ้นที่สำคัญ เมื่อแรงกระตุ้นนี้อ่อนลง ชีวิตก็แตกสลายและกลายเป็นสสาร มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์เนื่องจากเส้นทางแห่งแรงกระตุ้นชีวิตผ่านไปโดยทางเขา พิจารณาสังคมสองประเภท ปิดและเปิด ประการแรก ศีลธรรมดำเนินการโดยเสียสละบุคคลเพื่อสังคม ประการที่สอง ตรงกันข้าม บุคคลมีค่าสูงสุด หนึ่งในแนวโน้มที่มีอิทธิพลในลัทธิไร้เหตุผลนั้นเกี่ยวข้องกับชื่อของ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ 1859 ถึง 1939 ผู้ก่อตั้งหลักคำสอนของอาณาจักรไร้สำนึกของการดำรงอยู่ของมนุษย์ เขาแย้งว่าพื้นฐานของกิจกรรมของมนุษย์

คือสัญชาตญาณ หลังไม่ตอบสนองต่อการรับรู้อย่างมีเหตุผลและเป็นพื้นที่ของจิตไร้สำนึกซึ่งสามารถเจาะทะลุได้ด้วยความช่วยเหลือของเทคนิคพิเศษ จิตวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคในการพิจารณาสมาคมอิสระความฝันและการกระทำที่ผิดพลาด พัฒนาทฤษฎีทางจิตวิทยาทั่วไปของบุคลิกภาพซึ่งประกอบด้วย IT พื้นที่ของสัญชาตญาณ บุคลิกภาพเป็นการรวมตัวกันของวัฒนธรรมบางอย่าง ศีลธรรม การสำแดงคุณค่า สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคมของแต่ละบุคคล ในบุคลิกภาพเป็นระบบพลังงานบางอย่างมี ความผิดพลาด สัญชาตญาณ

ข้อห้ามที่กำหนดโดยวัฒนธรรม สัญชาตญาณที่ไม่พอใจส่งผลต่อจิตใจอย่างมาก ทำให้เกิดโรคประสาท ความผิดปกติ และโรคต่างๆ ความตึงเครียดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกระบวนการของการระเหิดเป็นการแสดงออกที่สร้างสรรค์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ กิจกรรมทางสังคมและการเมือง แง่มุมต่างๆ ของลัทธิฟรอยด์ถูกนำมาใช้อย่างแข็งขันในด้านจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา การวิจารณ์วรรณกรรม ชาติพันธุ์วิทยา และสาขาความรู้อื่นๆ หากฟรอยด์ยอมรับสัญชาตญาณทางเพศ ว่าเป็นพฤติกรรมหลัก สาวกของเขาจึงเน้นหนักไปที่การกำหนดทางสังคม

ของจิตใจมนุษย์ 1870 ถึง 1937 ถือว่าองค์ประกอบหลักของจิตใจเป็นความซับซ้อนที่ด้อยกว่าเนื่องจากความรู้สึกของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการพัฒนาร่างกายหรือจิตใจ อี ลัทธิปฏิบัตินิยม มีผลกระทบอย่างหาที่เปรียบมิได้ต่อชีวิตทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา ปรัชญาของลัทธิปฏิบัตินิยมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงความสนใจ อารมณ์ และโลกทัศน์ของสังคมอเมริกันโดยรวม ลัทธิปฏิบัตินิยมบางครั้งมีลักษณะเฉพาะว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อปัญหาต่างๆ ของความเป็นจริง แต่ก็ยังห่างไกลจากกรณีนี้ เมื่อพิจารณาถึงทิศทางของความคิดเชิงปรัชญาแล้ว

ควรสังเกตความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับประเพณีของปรัชญาตะวันตก ระบบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถัน และปัญหาเฉพาะที่หลากหลาย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสนใจอย่างต่อเนื่องในปัญหาของลัทธิปฏิบัตินิยมนั้นเกิดจากความจริงที่ว่าภายใต้กรอบของทิศทางนี้ ทฤษฎีกิจกรรมที่ทรงอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่ 20 ได้รับการพัฒนาขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น แนวคิดของมาร์กซ์ที่อุทิศให้กับเรื่องนี้ยังคงไม่ปรากฏแก่สายตานักปรัชญาส่วนใหญ่ การพัฒนาปรัชญา และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เผยให้เห็นถึงแนวโน้มในการแก้ไขธรรมชาติของความรู้และความจริงอย่างสิ้นเชิง

กิจกรรมทางปัญญาเริ่มถูกมองว่าไม่มุ่งเป้าไปที่การทำซ้ำ แนวคิด ของความเป็นจริงตามวัตถุประสงค์ แต่เป็นวิธีการออกแบบการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างของ ฝ่ายที่สนใจ แนวโน้มนี้ได้รับการพัฒนาและสมบูรณ์ในหลักปรัชญาของลัทธิปฏิบัตินิยมซึ่งสร้างขึ้นโดยความพยายามของนักคิดชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงสามคน ชาร์ลส์ เพียร์ซ 1839 ถึง 1914 วิลเลียมเจมส์ 1842 ถึง 1910 จอห์น ดิวอี้ 1859 ถึง 1952 เพียร์ซเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิปฏิบัตินิยม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี สงสัยศรัทธา และทฤษฎีความหมาย

ประการแรกขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า ศรัทธาในทางปฏิบัติ ของกันต์ สุดท้ายใน แนะนำแนวคิดของเจตจำนงที่จะเชื่อ มันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพื้นฐานของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีประสิทธิผล ยืนยันความต้องการศรัทธาในศาสนาทำให้เกิดความพึงพอใจทางอารมณ์ เขาเรียกมุมมองเชิงปรัชญาว่า ลัทธิประจักษ์นิยมแบบสุดขั้ว โดยเน้นย้ำถึงแนวปฏิบัติเชิงทดลอง ดีดิวอี้พัฒนาทฤษฎีของเครื่องมือนิยม ซึ่งมีสาระสำคัญคือการพิจารณาแนวคิดเป็นเครื่องมือในการเอาชนะความสงสัยในหนทางสู่ศรัทธา ความจริงถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหา

ไปสู่สถานการณ์ที่แน่นอน ในความหมายของมัน ความจริงถูกระบุด้วยแนวคิดของอรรถประโยชน์ เน้นแนวการปฏิบัติและประสบการณ์ สาระสำคัญคือการพิจารณาแนวคิดเป็นเครื่องมือในการเอาชนะความสงสัยบนหนทางสู่ศรัทธา ความจริงถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาไปสู่สถานการณ์ที่แน่นอน ในความหมายของมัน ความจริงถูกระบุด้วยแนวคิดของประโยชน์ใช้สอย เน้นแนวการปฏิบัติและประสบการณ์ สาระสำคัญคือการพิจารณาแนวคิดเป็นเครื่องมือในการเอาชนะความสงสัยบนหนทางสู่ศรัทธา ความจริงถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาไปสู่สถานการณ์ที่แน่นอน ในความหมายของมัน ความจริงถูกระบุด้วยแนวคิดของประโยชน์ใช้สอย

อ่านต่อได้ที่ >>  ชีวิต ไอเดียเปลี่ยน ชีวิต เรื่องราวความสำเร็จที่คุณสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " แนวคิด การกระตุ้นให้ผู้คนเคลื่อนไปตามเส้นทางแห่งชีวิต "

Comments are closed.

นานาสาระ ล่าสุด