ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2023 5:02 PM
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
หน้าหลัก » นานาสาระ » สังคม คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของจิตสำนึกทั้งปัจเจกและทางสังคม

สังคม คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของจิตสำนึกทั้งปัจเจกและทางสังคม

อัพเดทวันที่ 10 พฤศจิกายน 2022 เข้าดู ครั้ง

สังคม คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของจิตสำนึกทั้งปัจเจกและทางสังคมคืออุดมคติ เนื่องจากธรรมชาติทางสังคมของมนุษย์ ความซับซ้อนของการทำความเข้าใจอุดมคติ การสำแดง และหน้าที่ของมันนำไปสู่การมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับที่มาและสาระสำคัญของมัน ภายในกรอบของปรัชญาทั้งหมดในความหมายที่กว้างที่สุด ความแตกต่างทางแนวคิดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัตถุนิยมและความเพ้อฝัน

ในปรัชญารัสเซีย มีหลายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาอุดมคติ หนึ่งในนั้นเป็นของอุดมคติสารานุกรมปรัชญา ซึ่งพิจารณากระบวนการของการเกิดขึ้นและการพัฒนาอุดมคติผ่านหมวดหมู่คู่ของ การขจัดวัตถุ การทำให้เป็นวัตถุ สาระสำคัญของแนวคิดมีดังนี้ กระบวนการคิดอย่างแรกคือกระบวนการลดความเป็นวัตถุของโลก มันคืออะไร ความคิดคือการมีอยู่ของวัตถุ แต่ในคุณภาพที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ความคิดทำลายวัตถุ สลายตัว กีดกันความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของมัน

สังคม

ความคิดก็ลอยอยู่เหนือวัตถุ เพราะมันเป็นมากกว่าวัตถุ มันรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าที่ตาเห็น ความคิดทำลายโลกโดยธรรมชาติของมัน และพลังแห่งการคิดที่สำคัญนี้ถูกเข้าใจเป็นครั้งแรกโดยเพลโต ซึ่งมองเห็นโลกแห่งความคิด สมบูรณ์แบบไร้ขอบเขตและทรงพลังในความสัมพันธ์กับโลกธรรมชาติ โลกของสิ่งต่างๆ ถูกพลังทำลายล้างของจิตใจใน ระเบิดปรมาณูหายไปในบทกวีของเขา แต่นี่คือการทำลายล้างที่ไร้เลือด เป็นที่สังเกตได้เฉพาะกับไททันแห่งความคิดเท่านั้นที่

เข้าใจการเผชิญหน้าในอนาคตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไม่เพียง แต่ในความคิดเท่านั้น แต่ยังอยู่ในเรื่องด้วย การลบล้างวัตถุเป็นเพียงด้านเดียวของกระบวนการคิด ความคิดที่เป็นตัวเป็นตนในรูปแบบภาษาศาสตร์ผ่านกิจกรรมของมนุษย์ เป็นตัวเป็นตนในวัตถุ วงกลมปิด เลขที่ ภารกิจทำลายล้างของความคิดไม่ได้ถูกมองข้าม วัตถุที่ปรากฎนั้นเป็นความคิดที่รวมอยู่ในอีกเรื่องหนึ่งแล้วในเนื้อหา ดังนั้นวัตถุทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยความคิดของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากธรรมชาติ

จึงมีความหมาย ความหมายเป็นความคิดที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ ความคิดเป็นปล้อง แต่ความคิดที่เป็นกลางนำมาซึ่งการต่อต้านธรรมชาติที่ไร้ความหมาย โลกแห่งความคิดของมนุษย์และโลกของสิ่งต่างๆ สามารถสร้างได้ด้วยเหตุผลเท่านั้น ความขัดแย้งของความคิดที่มีต่อวัตถุเริ่มปรากฏให้เห็นในความจริงที่ว่า ธรรมชาติที่สอง พัฒนาตามสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับการพัฒนาของตัวมันเอง ดังนั้นอุดมคติจึงเกิดขึ้นและมีอยู่ในด้านการกระทำของกระบวนการสองขั้นตอน

ที่สัมพันธ์กันและหลายทิศทาง โดยทั่วไปสามารถแสดงเป็นได้ ในกระบวนการของการบรรลุถึงอุดมคติ สติสัมปชัญญะและวาจาเป็นหนึ่งเดียว แต่นี่เป็นความสามัคคีภายในที่ขัดแย้งกันของปรากฏการณ์ต่างๆ สติสะท้อนความเป็นจริง และภาษากำหนดและแสดงความคิด การวางรูปแบบการพูด ความคิด และความคิดจะไม่สูญเสียความคิดริเริ่ม ด้วยความช่วยเหลือของคำพูด ความรู้สึก ความคิด ความคิดจากทรัพย์สินส่วนบุคคล กลายเป็นสมบัติของผู้อื่น ทั้งสังคม

จึงเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล ด้วยคำพูด จิตสำนึกจึงก่อตัวเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นผลผลิตจากวัฒนธรรม เป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารระหว่างรุ่นและยุคสมัย นอกเหนือจากมนุษย์และนอกเหนือจากมนุษย์แล้ว ไม่มี อุดมคติ ใดที่สามารถดำรงอยู่ได้โดยพื้นฐานแล้ว ยิ่งกว่านั้นบุคคลนั้นไม่เข้าใจในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีสมอง แต่ในฐานะบุคคลเช่น ผลรวมของความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมด เกี่ยวกับกระบวนการผลิตทางสังคมของชีวิตของเขา

ยังมีมุมมองอื่นๆ เกี่ยวกับปัญหาของอุดมคติ ดังนั้นถือว่าตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องในอุดมคตินั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ตัวบุคคลและเหนือบุคคลโดยพื้นฐานซึ่งไม่ได้ตระหนักในหัวมนุษย์ แต่ในความเป็นจริงทางสังคมเอง ในความเห็นของเขา อุดมคติไม่มีอยู่จริง แต่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของสมองทางวัตถุ อุดมคติทำหน้าที่เป็นความสามารถของบุคคลในการมีข้อมูลในรูปแบบที่ บริสุทธิ์ ในปัจจุบัน ปัญหาของอุดมคติได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจากมุมมองของความสำคัญ

ในจักรวาลและเป็นสากล แม้แต่นักปรัชญาและนักเทววิทยาชาวฝรั่งเศสก็ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่แยกไม่ออกระหว่างจิตใจของมนุษย์กับธรรมชาติ ในงานของเขา ปรากฏการณ์ของมนุษย์ เขาได้ยืนยันข้อสรุปว่าเมื่อเริ่มต้นจากช่วงเวลาหนึ่ง จิตใจจะกลายเป็นแรงกำหนดทั้งในการพัฒนามนุษย์และธรรมชาติ เพื่อนร่วมชาติที่ยิ่งใหญ่ของเรา ได้ข้อสรุปเช่นเดียวกัน ทั้งคู่ใช้แนวคิดของแต่วิธีการต่างกัน ประการแรกมาจากกระบวนการวิวัฒนาการ ซึ่งค่อยๆ

ขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้คน ระหว่างธรรมชาติและ สังคม ในที่สุด สถานการณ์สุดท้ายบางอย่างก็เกิดขึ้น กระบวนการวิวัฒนาการทั้งหมดสิ้นสุดลงและมนุษยชาติ รวม เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและพระเจ้า อ้างอิงจากส หมายถึงการขยายกิจกรรมที่มีสติของผู้คนไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติซึ่งเป็นชีวมณฑล พื้นฐานของความสัมพันธ์เหล่านี้ควรเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักในการอยู่รอดของมนุษย์ การรักษาขอบเขตของความเป็นอยู่

เป็นเรื่องของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีเหตุมีผลและมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งผลลัพธ์ควรเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวมณฑลไปสู่คุณภาพใหม่ นูสเฟียร์แนวคิดดั้งเดิมของนักปรัชญาในอดีตถูกนำมาใช้อย่างแข็งขันเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหน้าที่และความสามารถของจิตใจ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ในการพัฒนาสากลของจักรวาล ในวิวัฒนาการร่วมของมนุษย์และธรรมชาติที่ขัดแย้งกัน จิตสำนึกส่วนบุคคลและสังคมสติไม่เพียงแต่เป็นรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน้าที่ทางสังคมด้วย

โครงสร้างของจิตสำนึกทางสังคมนั้นซับซ้อนและมีหลายแง่มุม และอยู่ในปฏิสัมพันธ์วิภาษกับจิตสำนึกของแต่ละบุคคลในโครงสร้างของจิตสำนึกทางสังคม ระดับต่างๆ เช่น จิตสำนึกทางทฤษฎีและในชีวิตประจำวันมีความโดดเด่น รูปแบบแรก จิตวิทยาสังคม ที่สองอุดมการณ์ สามัญสำนึกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชีวิตประจำวันของผู้คน จิตสำนึกเชิงทฤษฎีสะท้อนถึงแก่นแท้ รูปแบบของโลกธรรมชาติและสังคมโดยรอบ จิตสำนึกสาธารณะปรากฏในรูปแบบต่างๆ มุมมอง

ทฤษฎีทางสังคมและการเมือง มุมมองทางกฎหมาย วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศีลธรรม ศิลปะ ศาสนา ความแตกต่างของจิตสำนึกทางสังคมในรูปแบบที่ทันสมัยเป็นผลมาจากการพัฒนาที่ยาวนาน สังคมดึกดำบรรพ์สอดคล้องกับจิตสำนึกดั้งเดิมที่ไม่แตกต่างกัน แรงงานจิตไม่ได้แยกจากการใช้แรงงานทางกาย และแรงงานจิตถูกถักทอเป็นแรงงานสัมพันธ์โดยตรงสู่ชีวิตประจำวัน ประการแรกในการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือรูปแบบของจิตสำนึกทางสังคม เช่น ศีลธรรม

ศิลปะ และศาสนา จากนั้น เมื่อสังคมมนุษย์พัฒนาขึ้น จิตสำนึกทางสังคมทุกรูปแบบก็เกิดขึ้น ซึ่งถูกแยกออกเป็นขอบเขตพิเศษของกิจกรรมทางสังคม ให้เราพิจารณาสั้นๆ เกี่ยวกับจิตสำนึกทางสังคมแต่ละรูปแบบ จิตสำนึกทางการเมืองเป็นการแสดงออกเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบของความคิดเห็นต่อองค์กรทางการเมืองของสังคม ต่อรูปแบบของรัฐ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคม ชนชั้น พรรคการเมือง ความสัมพันธ์กับรัฐและชาติอื่นๆ

จิตสำนึกทางกฎหมายในรูปแบบทฤษฎีแสดงถึงจิตสำนึกทางกฎหมายของสังคม ลักษณะและวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์ทางกฎหมาย บรรทัดฐานและสถาบัน ประเด็นกฎหมาย ศาล สำนักงานอัยการ ตั้งเป้าหมายในการอนุมัติคำสั่งทางกฎหมายที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมใดสังคมหนึ่ง คุณธรรม ระบบความคิดเห็นและการประเมินที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคล วิธีการให้ความรู้และเสริมสร้างหลักการและความสัมพันธ์ทางศีลธรรมบางอย่าง

อ่านต่อได้ที่ >>  มานุษยวิทยา แนวคิดทาง มานุษยวิทยา ความเข้าใจเชิงนามธรรม

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " สังคม คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของจิตสำนึกทั้งปัจเจกและทางสังคม "

Comments are closed.

นานาสาระ ล่าสุด