โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) ยินดีต้อนรับ
วันที่ 29 มิถุนายน 2022 4:03 PM
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์www.tedsabanwatsai.ac.th
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์

อัพเดทวันที่ 3 มิถุนายน 2020 เข้าดู 132 ครั้ง

นายชาลี แก้วพริ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ "

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด