ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 11 ตุลาคม 2021 10:10 PM
b-school01
logo-minโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ปรากฏการณ์ เรือนกระจกกับภาวะร้อนของโลก

ปรากฏการณ์ เรือนกระจกกับภาวะร้อนของโลก

อัพเดทวันที่ 21 กรกฎาคม 2021 เข้าดู 49 ครั้ง

ปรากฏการณ์ เรือนกระจก หากไม่มีชั้นบรรยากาศ โลกจะเป็นสถานที่ที่หนาวเย็น แสงแดดจะส่องแสงสว่างให้โลกในแต่ละวัน จากนั้นพลังงานส่วนใหญ่ก็จะรั่วไหลกลับสู่อวกาศ ทำให้โลกมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 0 องศาฟาเรนไฮต์ -18 องศาเซลเซียส โลกมีสิ่งที่เรียกว่า บรรยากาศเรือนกระจก โดยมีก๊าซอย่างเช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ มีเทนและอื่นๆ ที่จับความร้อนที่แผ่ออกมาจากพื้นผิว เหมือนกับเรือนกระจกที่เก็บแสง และเปลี่ยนเป็นความร้อน

ปรากฏการณ์

เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ ชั้นบรรยากาศของโลกทำหน้าที่เป็นผ้าห่ม เพื่อกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ ดังนั้นจึงไม่กลับเข้าไปในอวกาศ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศวิทยา ที่ห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นของนาซ่า กล่าวว่า ปรากฏ การณ์เรือนกระจก ทำให้โลกของเราอยู่อาศัยได้ สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมบนโลกเพราะชั้นบรรยากาศ

ในบริเวณมหาสมุทรเขตร้อนเหล่านี้ ความร้อนไม่สามารถหลบหนีได้ และถ้าไม่มีอะไรหนีรอดไปได้ พื้นที่ส่วนนั้นของโลกก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆ ทำไมโลกถึงไม่เหมือนดาวศุกร์ ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้โลกถูกต้องคือ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ไอน้ำ และความร้อน ในรูปแบบของรังสีอินฟราเรด

เมื่อพื้นผิวโลกร้อนขึ้น จะเกิดการระเหยมากขึ้น ซึ่งจะปล่อยไอน้ำออกสู่ชั้นบรรยากาศ ไอน้ำเป็นก๊าซเรือนกระจก เมื่อมีมากขึ้นในอากาศ มันจะดักจับความร้อนมากยิ่งขึ้น และแผ่กลับลงไปที่พื้นผิว มาร์ก ริชาร์ดสัน นักวิชาการด้านดุษฏีบัณฑิตที่ ห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นกล่าวว่า ความร้อนอินฟราเรดที่เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้ไอน้ำระเหยมากขึ้น ซึ่งจะดักจับความร้อนได้มากกว่า ในทางกลับกัน ไอน้ำก็จะยิ่งระเหยมากขึ้น

ในภูมิภาคมหาสมุทรเขตร้อน วงจรป้อนกลับนี้มีพลังมหาศาล เนื่องจากไอน้ำจำนวนมาก ระเหยขึ้นไปข้างบน โดยพายุพาความร้อนสูงในชั้นบรรยากาศ ซึ่งในทางกลับกัน จะดักจับความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร้อนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่สามารถขึ้นสู่อวกาศได้โดยตรง ในรูปแบบของรังสีอินฟราเรด

ดังนั้นจึงใช้เพื่อขับเคลื่อนโดยพายุหมุนเวียน ทำให้เกิดฝนตกหนักในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีพลังมากพอที่จะถ่ายเทความร้อนส่วนเกินออกไปนอกเขตร้อน ภูมิภาคที่เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรง เป็นส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์ ที่ความร้อนจะต้องถูกผลัก และลากออกจากที่นั่นโดยใช้กลไกอื่น ซึ่งไม่ผ่านการแผ่รังสีกลับคืนสู่อวกาศ

ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในพื้นที่มหาสมุทรเส้นศูนย์สูตรเช่น มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกใกล้กับอินโดนีเซีย ซึ่งน้ำทะเลจะต้องอุ่น มีจำนวนมากพอสำหรับการระเหย เพื่อให้บรรยากาศร้อน เพราะอากาศร้อนกว่าจะกักเก็บไอระเหยได้มากขึ้น สำหรับแต่ละองศาเคลวินของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นบนโลก ความชื้นจำเพาะ อัตราส่วนของไอน้ำต่อปริมาณอากาศทั้งหมด

โดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ นักวิทยาศาสตร์การวิจัยของนาซ่า ห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นกล่าวว่า แต่พื้นที่เหล่านี้ในเขตร้อน ได้รับมากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ต่อเคลวิน อาจเป็น 20 หรือ 30 เปอร์เซ็นต์ในท้องถิ่น ดังนั้นภูมิภ าคเหล่านี้จึงเกิดขึ้น เนื่องจากไอน้ำสร้างขึ้นในชั้นโทรโพสเฟียร์ตอนบน สิ่งนี้ไม่ได้แปลว่า อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 3 ถึง 4 เคลวิน

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า กระบวนการที่คล้ายกัน อาจมีบทบาทสำคัญในสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวศุกร์ ไม่กี่พันล้านปีก่อน คาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงในบรรยากาศดาวศุกร์ อาจกักความร้อนไว้มากพอที่จะกระตุ้น เรียกได้ว่า เป็นปรากฏการณ์เรือนกระจก พื้นผิวของดาวศุกร์ร้อนพอที่จะละลายตะกั่ว

สถานการณ์เรือนกระจกบนโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ ปรากฏการณ์ เรือนกระจกในเขตร้อนเหล่านี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นบนดาวศุกร์ได้หรือไม่ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า สถานการณ์เรือนกระจก โดยพื้นฐานแล้ว ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ระดับ 2,000 ส่วนต่อล้าน ซึ่งเราเพิ่งผ่าน 400 ส่วนต่อล้าน หรือมีเทนปล่อยจำนวนมาก และไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน

มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ จากชุดแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ เพื่ออธิบายลักษณะเฉพาะของภูมิภาคเหล่านี้ ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในโลกที่ร้อนขึ้น ซึ่งแต่ละรุ่นใช้วิธีการที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่พวกเขารายงานว่า ถ้าเราเพิ่มคาร์บอนได ออกไซด์ขึ้นไปในอากาศ โลกจะร้อนขึ้นและภูมิภาคเหล่านี้ จะขยายตัวในพื้นที่

เนื่องจากพวกมันก็จะดักจับความร้อนมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์มีความสนใจที่จะทำความเข้าใจว่า ความร้อนส่วนเกินที่กักอยู่ภายในภูมิภาค ซึ่งจะถูกเคลื่อนย้ายออกจากภูมิภาคเหล่านี้ โลกร้อนขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเกิดจากภูมิภาคของภาวะเรือนกระจกรุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าสนใจ ที่เราไม่คาดคิดมาก่อน แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่า เหตุใดจึงเกิดขึ้นและจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในโลกที่ร้อนอบอ้าว

ผู้อำนวยการศูนย์ที่ห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นของนาซ่า ซึ่งทีมวิจัยได้ใช้ข้อมูลจากอินฟราเรดในบรรยากาศ บนดาวเทียมอควาของนาซ่า เพื่อดูผลกระทบของอุณหภูมิต่อไอน้ำ อินฟราเรดในบรรยากาศให้อุณหภูมิ และไอน้ำที่แสดงให้เห็นว่า เราได้รับความร้อน และความชื้นมากน้อยเพียงใด

เมื่ออุณหภูมิพื้นผิวสูงขึ้น ข้อมูล อินฟราเรดในบรรยากาศ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีความชื้นมาก เมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรเพิ่มขึ้น สามารถเห็นการแผ่รังสีอินฟราเรดน้อยลงสู่อวกาศ ในข้อมูลอินฟราเรดในบรรยากาศ จากการค้นพบของทีมวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงเพิ่มขึ้น ในทศวรรษต่อๆ ไป ภูมิภาคซึ่งจะกระชับ และขยายพื้นที่ครอบคลุม

อ่านต่อได้ที่>>>คาร์บอนไดออกไซด์ กับการวิจัยก๊าซเรือนกระจกของนาซ่าและภาวะโลกร้อนในอนาคต

นานาสาระ ล่าสุด