ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2023 5:10 PM
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขลุ่ยเพียงออเป่าได้ 7 เสียง

ขลุ่ยเพียงออเป่าได้ 7 เสียง

อัพเดทวันที่ 20 สิงหาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

ขลุ่ยเพียงออเป่าได้ 7 เสียง

ขลุ่ยเพียงออเป่าได้ 7 เสียง

ขลุ่ยเพียงออเป่าได้ 7 เสียง

โด ใช้สัญลักษณ์ แทนเสียงโน้ต ด
เร ใช้สัญลักษณ์ แทนเสียงโน้ต ร
มี ใช้สัญลักษณ์ แทนเสียงโน้ต ม
ฟา ใช้สัญลักษณ์ แทนเสียงโน้ต ฟ
ซอล ใช้สัญลักษณ์ แทนเสียงโน้ต ซ
ลา ใช้สัญลักษณ์ แทนเสียงโน้ต ล
ที ใช้สัญลักษณ์ แทนเสียงโน้ต ท

เครื่องหมายที่ใช้เพิ่มเติม # Sharp (ชาร์ฟ) หมายถึง เพิ่มเสียงขึ้นครึ่งเสียง
b Flat (แฟล็ต) หมายถึง ลดเสียงลงครึ่งเสียง
(เครื่องหมายชาร์ฟ และแฟล็ตจะใส่ด้านหลังตัวโน้ต เช่น ด# รb เป็นต้น)

โน้ตขลุ่ยเพียงออมีระยะห่างกันประมาณ 1 เสียง ซึ่งมีระยะห่างของเสียงระหว่างโน้ต 2 ตัวจึงเป็นที่มาของโน้ตขลุ่ยเพียงออแนวใหม่นำมาใช้เพื่อเป่าเพลงพระราชนิพนธ์โดยใช้ขลุ่ยเพียงออที่เป็นคีย์ดั้งเดิมของไทยโดยไม่ต้องแก้ไขขลุ่ย ตัวโน้ตตัวโดของ ขลุ่ยเพียงออนั้นมีระดับเสียงใกล้เคียงกับโน้ตตัวทีแฟล็ตของโน้ตสากล ซึ่งใช้เทคนิคของลม ดันลมเพิ่มขึ้นเพื่อหาระดับเสียงโน้ตให้ตรงกับ โน้ตสากล ที่สุด

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ขลุ่ยเพียงออเป่าได้ 7 เสียง "

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด